Om meg

Jeg har lang erfaring fra offentlig spesialisthelsetjeneste og privat praksis, har jobbet mye med terapi i individuelle samtaler. Klientene hadde plager som depresjon, angst, traumer, spiseforstyrrelser, livskriser eller andre emosjonelle vanskeligheter.

I mange år har jeg drevet ulike kurs og mestringsgrupper for personer med spiseforstyrrelser, ruslidelser, personlighetsproblematikk og personer som har vært kroppslig syke.

Underveis har jeg veiledet psykologistudenter, psykologer og annet personell.

Medlem av NPF

Utdannelse

 • Embetsstudiet i psykologi ved universitetet i Bergen,  ferdig psykolog i 1995.
 • Spesialist i klinisk psykologi, med fordypningsområde klinisk voksenpsykologi i 2003.
 • Kropp og selvfølelse, forståelse og behandling av spiseforstyrrelser, 2004
 • Gruppebehandling,IGA, 2009

 • Dialektisk atferdsterapi (DBT), behandling for bedring av følelsesregulering mot selvdestruktivitet, 2012.

Publikasjon

I 2006 publiserte jeg en artikkel i Tidskrift for Norsk Psykologforening. Tittelen var ”Kan noen traumatiserte pasienter ta skade av eksponering for minner om traumer?”. Artikkelen gir en oversikt over terapi mot traumer og drøfter hvilke metoder som egner seg for ulike traumatiserte personer.
Artikkelen er mye brukt av fagpersoner og i undervisning på sykehus og universitet.

Arbeidserfaring

 • Kommunepsykolog på Askøy
 • Sandviken Sykehus i Bergen: Post for affektive lidelser
 • Diakonhjemmet sykehus i Oslo:  Allmennpsykiatrisk poliklinikk
 • Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) i Bergen
 • Solli Sykehus i Bergen:  Allmennpsykiatrisk poliklinikk
 • Sykehuset i Vestfold:  Allmennpsykiatrisk poliklinikk, enhet for spiseforstyrrelser, enhet gruppe/personlighetspsykiatri/DBT-team, avdeling for rusbehandling.