Samtaleterapi

Kanskje du tenker at terapi må skje ukentlig over flere år? Mange har stor nytte av noen få samtaler, og vi kan få gjort mye på 2-6 samtaler. Jeg tilbyr kortids- og langtidsterapi for voksne som ønsker å jobbe med ulike psykologiske problemer og plager, psykiske lidelser, eller som ønsker fokus på personlig utvikling.

Når det gjelder metode, tilpasses tilbudet i samarbeid med hver enkelt klient i forhold til problemstillingen. Tilnærmingen som tas i bruk blir forklart. Det kan være psykodynamisk terapi med fokus på følelser i relasjoner til andre, mer kognitivt rettet terapi med fokus på tankemønstre eller teknikker som mindfulness i forbindelse med følelsesregulering. Hensikten kan være å få mer styring i livet gjennom bedre kontakt med seg selv og egne ønsker og grenser, eller mer avgrenset hjelp med en plage (et symptom).

Du kan komme til terapi med ønske om egenutvikling, uten å ha sykdom eller symptomer.

Hva får jeg hjelp med?

Kurs

Jeg tilbyr kurs der vi anvender av øvelser for å styre mentalt fokus eller hva man retter oppmerksomheten på.

Les mer om kurs

Veiledning til helsepersonell

Jeg tilbyr også veiledning til helsepersonell. Kontakt meg for mer informasjon.

Ta kontakt